Dagens Afton

Ida hitter du mäj på e plats löngt bortom Stöckhölm, bland äljer, snygge karar, frunntimmer å anne fölk. Kömmer till att bli den bedste midsommeren i hele våre liv!

Jae, ska hälse på i Hälsinglann (<—dö möste klicke!) bo fint söm snus å harö gött.

Hä ärö förövrigt dä närmeste ja kömmer en lannskapsdräkt (men dä ä väl änno skapligt?) :

Jo. En skaplig dräkt.

Branog!

Å öm dä inte kännes rektet å döm rope könstigt etter mäj , då ta ja mäj fanimäj en vit afton:

Branog å va vit ha ja hört!

Å sköll dä rägn, då vet ja på prickene va dä bli:

På pricken min beste fashion mot rägn (och aids)

Men nu skine sole i sinne – så gla misommer på er fölk, hare nu rektet tralligt!

Etiketter: , , , , , , ,