Dagens profil

När man har ont om tid har jag hört att det kan vara idé att ägna sig åt tvärsnitt. Men därmed inte sagt att man måste skära ned på den personliga prägeln.

Snacka om profil va?

Alltså, att komma ihåg: att bjuda på en översiktlig profil och är också ett sätt att profilera sig på.

Photo on 2010-04-06 at 17.15 #2 - yupp. så säger 'datan'.

Ja. Och därmed var jag klar med dagens sidospår. Fortsatt trevlig tisdag!

Etiketter: , , ,